Hvem er vi?

Hva er ”Telefonkontakt for eldre og uføre”?

Organisasjonen Telefonkontakt for eldre og uføre arbeider mot isolasjon og ensomhet ved å formidle telefonvenner som ringer ca. 20 minutter en gang i uka. Hver telefonvenn har ukentlig kontakt med sin faste bruker.

-Tilbudet er gratis, landsdekkende og har eksistert siden 1971. Telefonkontakt er ikke en krisetelefon, men en ”trivsel/trygghets”-telefon for folk med lite sosialt nettverk.

-Telefonvennen er først og fremst et medmenneske som skal lytte, støtte og muntre opp, de er ikke rådgivere eller problemløsere.

-Telefonvennen har vært til intervju med Telefonkontakt, undertegnet taushetserklæring og oppgitt en referanseperson som kan gå for vedkommende, før han/hun får begynne.

-Telefonkontakt administrerer ca fire hundre telefonvenner og brukere fra kontoret i Oslo. Til sammen resulterer dette i rundt ti tusen samtaler i året. Dette er samtaler som kan ha svært stor betydning for brukerne, men også være givende for de frivillige telefonvennene.

-Telefonkontakt er støttet av Helsedirektoratet og Oslo kommune. I styret sitter representanter fra Norges Røde Kors, Kirkerådet, Mental Helse, telefonvennene og Norsk Pensjonistforbund.