Ønsker du en telefonvenn?

Hva er Telefonkontakt?

Telefonkontakt er en organisasjon som har som hovedoppgave å formidle telefonvenner til hjemmeboende eldre og uføre i Norge.

Telefonkontakt er et godt supplement til de kommunale hjemmetjenestene som i dag tilbys eldre og uføre, og er et forebyggede tiltak i eldreomsorgen.

Hvordan virker kontaktordningen?

Telefonkontakt er et tilbud til alle hjemmeboende eldre og uføre. Ordningen kan bryte en isolasjon skapt av ensomhet og funksjonshemming, ved at en telefonvenn ringer til fast tid hver uke.

Telefonkontaktordningen kan være med på å forsterke følelsen av samhørighet og gi en sosial trygghet, og gir en mulighet til å dele tanker og erfaringer.

Telefonkontakt kan virke som en avlastning for pårørende.

Telefonkontakt kan være en formidler mellom våre brukere og offentlige kontorer.

Tilbudet er gratis