Portrettet

Styreleder i Telefonkontakt ønsker
velkommen til ny hjemmeside

-Telefonkontakts hjemmeside fremstår nå i ny drakt. Hjemmesiden vi har hatt gjennom flere år, lot seg ikke fornye av tekniske årsaker. Mange av våre telefonvenner, brukere og samarbeidspartnere har etterspurt oppdaterte opplysinger om oss. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå kan introdusere de nye hjemmesidene våre, sier styreleder Ole Jørgen Krohn-Nydal.

 -Hjemmesidene vil bli fortløpende oppdatert og utgjør en ny arena for å kommunisere med omverdenen om det tilbudet som Telefonkontakt representerer. Vi håper mange får glede og nytte av de nye hjemmesidene. Vi tar gjerne i mot kommentarer og innspill til nettsidene, sier styreleder Krohn-Nydal.

Han understreker at hjemmesidene selvsagt på ingen måte erstatter den personlige og gode samtalen mellom våre mange telefonvenner og brukere.

Ole Jørgen Krohn- Nydal (64) fra Bærum, er fra januar i år styreleder i Telefonkontakt. Han har bred arbeids-erfaring fra Røde Kors, der han bl.a. har vært assisterende generalsekretær og generalsekretær.  Krohn-Nydal har påtatt seg styreledervervet på vegne av Røde Kors fordi han opplever at tilbudet som Telefonkontakt representerer er viktig for mange mennesker. Det representerer et godt humanitært omsorgsarbeid i hverdagen, sier Krohn-Nydal.

Styrelederen understreker viktigheten av det frivillige arbeidet som telefonvennene gjør i det daglige. Uten deres utrettelige frivillige innsats ville ikke Telefonkontakt ha kunnet utføre sin virksomhet. Han utrykker stor respekt og takknemlighet for det arbeidet som telefonvennene utfører. De driver viktig forebyggende helsearbeid, sier styrelederen.

Portrettet2
Portrettet3