Samarbeidspartnere

Telefonkontakt er avhengig av en rekke samarbeidspartnere i arbeidet med å nå ut til mer eller mindre isolerte eldre og uføre.  Det er en gruppe som ikke er lett å nå på vanlig måte, for eksempel gjennom annonsering. Vi samarbeider derfor blant annet med seniorveiledere, Vern for eldre, ledere for eldre-/ seniorsentre, frivilligsentraler og hjemmetjenesten i Oslo.

I 2013 lagde vi en samarbeidsavtale med Oslo Røde Kors besøkstjente, med målsetting å gi et enda bredere tilbud for å avhjelpe ensomhet. Samarbeidet sikrer utveksling av informasjon og erfaring mellom partene og gjensidig påfyll til de frivillige. Både frivillige og ansatte gir mulighet til å delta på hverandres tema-dager, seminarer og konferanser. Det er også laget en folder som kan distribueres til frivillige i begge organisasjoner.

Informasjon om besøkstjenesten: http://www.rodekors.no/vart-arbeid/omsorg/sosial-inkludering/besokstjenesten/