Slik blir du telefonvenn

Hvem kan bli telefonvenn?

Alle som setter pris på kontakt med andre mennesker, kan bli telefonvenn. Som telefonvenn påtar en seg å ringe til tider som er avtalt på forhånd.

Telefonvennen skal først og fremst lytte, støtte og gi en følelse av trygghet. En telefonvenn kan bli en viktig del av et annet menneskes nettverk. En kort innføring i telefonvennens rolle/ansvar skjer ved Oslo-kontoret og hos de lokale samarbeidspartnere
Telefonvennens oppgaver

Telefonvennen skal ringe en fast bruker en eller to ganger i uken, samtalen bør vare ca et kvarter. Telefonvennen skal lytte og støtte, gi en følelse av trygghet, være isolasjonsbryter og kan bli en viktig del av et annet menneskes sosiale nettverk.

Telefonvennen må være ansvarsbevisst i forhold til avtalte kontakttider. Dersom en ikke kan opprettholde avtalen i en periode må det gis beskjed til brukeren, eventuelt til Telefonkontakt. Oppstår det forandringer i kontaktforholdet (innleggelse på sykehus, kontakten dør e.l.) må telefonvennen melde fra til Telefonkontakt.