Vårt Mål

Organisasjonen Telefonkontakt ble opprettet i 1971 og har som hovedoppgaver:

 - formidle telefonvenner til hjemmeboende eldre og uføre.

 -  samarbeide med kommunene og lokale frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler  om å etablere /følge opp Telefonkontaktordningen for eldre og andre med behov for kontakt

-  være en kontakt mellom våre brukere og ulike offentlige kontorer

-  være et rådgivende organ for den enkelte bruker og telefonvenn.

-  informere om Telefonkontakt i media og drive orienteringsvirksomhet generelt i aktuelle fora.

-  sekretariatet skal virke som et rådgivende organ for de lokale arbeidsutvalg og samarbeidspartnere. Disse skal vite at det er hjelp å få i situasjoner som angår deres utvalg.